/
  Lietošana un drošība

  Pateicamies, ka izvēlējāties CONTVING ugunskura vietu un esam pārliecināti, ka tā priecēs, pulcēs un kalpos jums ilgus gadus!

   

  Lietošana un drošība

  SVARĪGI: Rūpīgi izlasiet visus norādījumus, kas šeit sniegti pirms uzsākt ugunskura ekspluatāciju!
  Nesekošana norādījumiem var radīt ugunsgrēka bīstamību un garantijas anulēšanu.

  Pirms uzsākt:

  • Pārliecinieties, ka komplektā ir visas norādītās sastāvdaļas. Ja Jūs novērojat kādas trūkstošas un / vai bojātas detaļas, nekavējoties sazinieties ar veikalu, kurā iegādājāties savu ugunskuru.
  • Izvēloties vietu sava ugunskura uzstādīšanai, novietojiet to vismaz 6 metru attālumā no jebkura objekta vai ēkas (piem. māja, nojume, lapene, īpašuma robeža). Turklāt pārliecināties, ka virs ugunskura (vismaz 5 metri), nav nekā kas var traucēt tā lietošanai un / vai ir potenciāli uguns nedrošs (piemēram, koku zari, audekla nojumes, terases lietussargs, vadi , transformatori, vai kaut kas cits, kas potenciāli var aizdegties).

  Lūdzu, saglabājiet šo uzstādīšanas pamācību turpmākai izmantošanai un apkopei.
  BRĪDINĀJUMS!
  Nepareiza uzstādīšana vai lietošana, var izraisīt nopietnu kaitējumu un / vai materiālus zaudējums. LŪDZU, IZLASIET uzstādīšanas rokasgrāmatu PIRMS sava ugunskura uzstādīšanas!
  BRĪDINĀJUMS!
  Ugunskurs ir paredzēts izmantošanai tikai ārpus telpām!
  Nekad neatstājiet degošu ugunskuru bez uzraudzības
  BRĪDINĀJUMS!
  Izlasiet un ievērojiet visus uzstādīšanas un drošības norādījumus šajā ROKASGRĀMATĀ PIRMS UGUNSKURA LIETOŠANAS. Norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, īpašuma bojājumus, un / vai nopietnu ievainojumu.
  SVARĪGI!
  Pirms ugunskura lietošanas, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību lai iegūtu informāciju par atklātas liesmas/ugunskuru lietošanas noteikumiem.

  Lūdzu, izlasiet šo pirms lietojat ugunskuru:
  1) Šī ierīce izmantojama TIKAI ārpus telpām un to aizliegts lietot ēkā, garāžā, vai jebkurā citā slēgtā telpā (piem.: šķūnis).
  2) Bērni un pieaugušie jābrīdina par bīstami augstu ugunskura metāla virsmas temperatūru un par to, ka ierīces darbības laikā jāievēro drošu attālumu no tās. Lūdzu, ierīces darbības laikā turiet mājdzīvniekus drošā attālumā no tās
  3) Bērniem un pieaugušiem jābūt apmācītiem ugunsdrošībā.
  4) Kad ugunskurs tiek izmantots, mazus bērnus nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
  5) Apģērbi vai citi uzliesmojoši materiāli nedrīkst krāties, vai tik novietoti ugunskura tuvumā.
  6) Ierīkojiet ugunskuru apvidū kas ir brīvs no uzliesmojošiem  materiāliem, piemēram, benzīns, propāna tvertnes (piemēram, BBQ propāna tvertnes) un / vai citiem viegli uzliesmojošiem tvaikiem un / vai šķidrumiem.
  7) Nestāviet pārāk tuvu vai ar muguru pret ugunskuru, lai izvairītos no potenciālām briesmām vai bojājumiem (drēbju vai matu aizdegšanās).
  8) Vienmēr pārbaudiet vēja virzienu un izvairieties izmantot savu ugunskuru pārāk vējainās dienās un naktīs, lai izvairītos no lidojošām dzirkstelēm, kas var izraisīt ievainojumus vai aizdegšanos.
  9) Dedzināšanai lietojiet nelielu sausas un tīras cietkoksnes daudzumu. Nededziniet lapas, atkritumus, papīru, kartonu un skujkoku, piemēram, priedes, egles malku vai saplāksni lai izvairītos no sprakšķēšanas un dzirkstelēm, kas var izraisīt iespējamu kaitējumu vai aizdegšanos.
  10) Nekad nelietojiet uguns katalizatorus (pastiprinātājus). Nededziniet vai izmantot ogles.
  11) Ārkārtas gadījumiem, vienmēr turiet tuvumā ugunsdzēšamo aparātu vai dārza šļūteni.
  12) Lietošanas laikā, augstas temperatūras iedarbības rezultātā, jūs novērosiet krāsas lobīšanos, balēšanu, rūsu un citas nolietojuma pazīmes, tas ir normāli un nav produkta defekts.
  13) Ievietojot papildu koksni / pagales degošā ugunskurā, vienmēr izmantojiet siltuma izturīgus cimdus.
  14) Ja vien tā nav ārkārtas situācija, nedzēsiet sava ugunskura liesmu ar ūdeni vai kādu citu līdzekli. Ļaujiet ugunij izdzist pašai.
  15) Izņemiet tikai pilnībā izdegušus un atdzisušus pelnus.
  16)Mēs iesakām, lai jūs un jūsu viesi ievērojiet drošu (vismaz 3m) attālumu no liesmas, lai izvairītos no potenciālas traumas vai ugunsgrēka draudiem.
  17) Ir stingri aizliegts pārvietot vai kustināt ierīci darbības/degšanas laikā.

  Svarīga uzturēšanas informācija!
  Ir ļoti svarīgi regulāri apskatīt ugunskuru, noņemt jebkādus pielipušos netīrumus un izņemt liekos pelnus.

  VISPĀRĪGA GARANTIJAS INFORMĀCIJA:

  1. Garantijas laiks ir 24 mēneši no pirkuma dienas.
  2. Ražotājs nebūs atbildīgs par:
  a) Bojājumiem, ko rada nelaimes gadījumi, nepareiza lietošana, nolaidība, ugunsgrēks, plūdi vai jebkura citā ārkārtas situācija
  b) Bojājumiem, ko rada lietošana vidē ar kodīgu atmosfēru, kas satur hloru, fluoru vai citas kaitīgas ķimikālijas (izņemot normālu sadzīves vidi)
  d) Bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepietiekamas apkopes rezultātā
  f) Bojājumu novēršanas darbiem/izmaksām, kas ir radušies nepareizas ierīces uzstādīšanas vai lietošanas dēļ.

  3. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem nejaušiem, izrietošiem vai tīšiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies šīs ierīces lietošanas vai bojājuma rezultātā.

  Ugunskura komponentes:
  Katra CONVING ugunskura Komplektā ietilpst šādi elementi:
  1) Ugunskura tvertne- 1 gab.
  2) Metāla kāja(modelim XL)- 4 gab.
  3) Uzgrieznis M6 vai M8 (modelim XL)- 8 gab.
  4) Nūja- 1gab., paredzēta pagaļu sakārtošanai ugunskurā.
  5) Pelnu liekšķere- 1 gab., pelnu/izdedžu savākšanai.
  6) Šķiltavas vai sērkociņi
  7) Aizdedzināšanas klucīši

  RAŽOTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA:
  RUBY-PRO SIA
  Alūksnes iela 5-1
  Rīga, LV-1045, Latvija
  www.contving.lv
  info@contving.com
  tālr +371 29405199